» மந்திரம் மற்றும் வானியல் » 2019 ஆம் ஆண்டை ஆற்றல்கள் *** கனவு வரைபடத்தில் திட்டமிடுங்கள் ***

2019 ஆம் ஆண்டை ஆற்றல்கள் *** கனவு வரைபடத்தில் திட்டமிடுங்கள் ***

2019 ஆம் ஆண்டை ஆற்றல்கள் *** கனவு வரைபடத்தில் திட்டமிடுங்கள் ***

***

கோஸ்ட் அகாடமியுடன் ஆற்றல் 2019ஐத் திட்டமிடுங்கள்

விட்ச் அன்யா அண்ணா மற்றும் டச் அகாடமி அசாதாரண மாஸ்டர் வகுப்புகளில் பங்கேற்க உங்களை அழைக்கின்றன:

வார்சாவில் எங்களுடன் இணையுங்கள் அல்லது உலகில் எங்கிருந்தும் ஆன்லைனில் சேருங்கள்.