ஜோதிட சின்னங்கள் என்பது பல்வேறு ஜோதிட அமைப்புகளில் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் படங்கள். கோள்களின் கிளிஃப்கள் பொதுவாக (ஆனால் எப்போதும் இல்லை) நான்கு பொது கூறுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன: ஆவிக்கான வட்டம், மனதிற்கு ஒரு பிறை, நடைமுறை / உடல் விஷயத்திற்கான குறுக்கு மற்றும் செயல் அல்லது திசைக்கான அம்பு.

ஜோதிட சின்னங்களின் இந்தப் பக்கத்தில், வான உடல்களைக் குறிக்கும் சின்னங்களைக் காணலாம். ராசியின் அறிகுறிகளுக்கான சின்னங்களையும் நீங்கள் காணலாம். இந்த பகுதியில், அம்சங்களின் ஜோதிட சின்னங்களையும் சேர்த்துள்ளோம். அம்சங்களைப் பற்றிய மேலும் சில தகவல்கள் இங்கே.

ஜோதிடத்தில், ஒரு அம்சம் என்பது ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் ஒன்றோடொன்று உருவாக்கும் கோணம், அதே போல் ஏற்றம், நடுவானம், வம்சாவளி மற்றும் நாதிர். பூமியில் இருந்து பார்க்கும் போது, ​​இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள வான தீர்க்கரேகையின் டிகிரி மற்றும் நிமிடங்களில் கிரகணத்தில் உள்ள கோண தூரத்தால் அம்சங்கள் அளவிடப்படுகின்றன. அவை ஜாதகத்தில் உள்ள மையப் புள்ளிகளைக் குறிக்கின்றன, இதில் ஆற்றல்கள் இன்னும் அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுகின்றன. ஆயிரமாண்டு கால ஜோதிட மரபுகளுக்கு ஏற்ப ஜோதிட அம்சங்கள் பூமியில் உள்ள விவகாரங்களில் செல்வாக்கு செலுத்துவதாக கூறப்படுகிறது.

நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்கிறீர்கள்: ஜோதிட சின்னங்கள்

துலாம், ராசி

துலாம் ராசியின் சின்னம் இந்த சின்னம் ...

மெர்குரி

சின்னம் சிறகுகளை குறிக்கிறது...

வீனஸ்

 சின்னம் போர்ட்டபிள்...

பூமியில்

 வட்டம் என்பது பூமி, மற்றும்...

செவ்வாய்

 இந்த சின்னம் கேடயங்களை குறிக்கிறது...

வியாழன்

 இந்த சின்னம் பல வேறுபட்டது...

யுரேனஸ்

இந்த சின்னம் பூமியை குறிக்கிறது...

நெப்டியூன்

இந்த சின்னம் திரிசூலத்தை குறிக்கிறது...
×