பூக்களின் பொருள்

நிறங்கள் நம்மைச் சுற்றி எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றன, அவை நிலைகள், உணர்வுகள் ஆகியவற்றால் நம்மை ஊக்குவிக்கின்றன, அவை முன்னோக்கி நகர்த்த அல்லது ஆழ்ந்த மௌனத்தில் மூழ்குவதற்கு நமக்கு பலத்தைத் தருகின்றன.

கூடுதலாக, நாடு, கலாச்சாரம் மற்றும் நேரத்தைப் பொறுத்து, வண்ணங்கள் வெவ்வேறு அர்த்தங்களைப் பெறுகின்றன, சில சமயங்களில் அண்டை கலாச்சாரங்களின் நிறங்களுக்கு எதிர்முனைகளில்; மேற்கில் வெள்ளை நிறம் எவ்வாறு தூய்மையுடன் தொடர்புடையது, பெரும்பாலான ஆசிய நாடுகளில் இது துக்கத்துடன் தொடர்புடையது.

அர்த்தத்தையும் அடையாளத்தையும் சுமந்துகொண்டு, வண்ணத்தை இலகுவாகத் தேர்வு செய்ய முடியாது, குறிப்பாக ஒரு வலைப்பக்கத்தில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களால் பார்க்கப்படும்.

நீங்கள் உருவாக்க விரும்பும் வளிமண்டலம், வண்ணத்துடன் வரும் தகவல், பார்வையாளர்களின் சுயவிவரம் போன்றவற்றை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

நல்ல சுவை மற்றும் நல்லிணக்கம் பற்றிய அகநிலை கேள்வி உள்ளது, ஏனென்றால் கடற்படையும் கருப்பும் அதிசயங்களைச் செய்யாது என்பதை அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டால், இளஞ்சிவப்பு மற்றும் சிவப்பு எப்படி இருக்கும்?

ஒன்று நிச்சயம்: தனித்து நிற்க விரும்பும் ஒரு தளத்தைத் தவிர, அதிகப்படியான தைரியமான வண்ணக் கலவைகளைத் தவிர்ப்போம்.

இப்போது இந்த வண்ணங்களை ஒரு நெருக்கமான தோற்றத்தை எடுத்துக் கொள்வோம், இதற்கு நன்றி நாம் அனைத்தையும் பார்க்க முடியும் ... வண்ணங்கள்!

நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்: குறியீட்டு நிறங்கள்

×