» பச்சை குத்துவதற்கான இடங்கள் » கணுக்கால் பச்சை குத்தல்கள்

கணுக்கால் பச்சை குத்தல்கள்

பொருளடக்கம்:

பாரம்பரியமாக, கால் பச்சை குத்துவது ஆண்மையை விட பெண்பால். இதற்கு மிகவும் எளிமையான மற்றும் தர்க்கரீதியான விளக்கத்தைக் காணலாம். மெல்லிய கால்களுக்கு பெண்கள் கவனத்தை ஈர்ப்பது மிகவும் இயற்கையானது, ஒரு கலை பச்சை போன்ற வலுவான துணை உட்பட.

தொடை, கால் மற்றும் கணுக்கால் ஆகியவை பெண்களின் கால் டாட்டூக்களுக்குப் பிடித்த இடங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. கணுக்கால் பச்சை குத்தல்கள் ஆண்களிடையே பிரபலமாக இல்லை என்பது வலுவான பாலினத்திற்காக இந்த இடம் எப்போதும் மூடப்பட்டிருக்கும் என்பதன் மூலம் விளக்க முடியும். மறுபுறம், பெண்கள் காலணிகள் இந்த பகுதியில் பச்சை குத்தலின் நுட்பத்தை சரியாக வலியுறுத்துகின்றன.

கணுக்கால் காலின் மிகச் சிறிய பகுதியாகும், அதனால்தான் இந்த பகுதியில் உள்ள வடிவம் பொதுவாக சிறியதாக இருக்கும். ஒரு பெண்ணுக்கு கணுக்கால் பச்சை குத்தலின் முக்கிய அம்சம் அவர்களின் அர்த்தத்தில், அல்லது மாறாக, அது இல்லாத நிலையில் உள்ளது. அவை பொதுவாக முற்றிலும் அழகியல் மற்றும் புனிதமான தத்துவ அர்த்தம் இல்லை.

நியாயமான பாலினம் பொதுவாக மென்மையான மென்மையான வண்ணங்கள், அழகான மற்றும் நுட்பமான வடிவங்களால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, அவை அற்பமான விஷயங்களை சித்தரிக்க பயன்படுத்தினாலும் கூட. நிலையான பெண் கணுக்கால் படங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் நட்சத்திரங்கள், பூக்கள் அல்லது பட்டாம்பூச்சிகள். பெண்கள் சிறிய நேர்த்தியான வடிவங்களைத் தேர்வு செய்கிறார்கள், எடுத்துக்காட்டாக, காப்பு வடிவில் அல்லது காலைச் சுற்றிச் செல்லும் ஒரு சிறிய கல்வெட்டு.

சுருக்கமாக, ஒரு கால் மற்றும் கணுக்கால் பச்சை உங்கள் கால்களின் கருணை மற்றும் அழகை முன்னிலைப்படுத்த ஒரு சிறந்த வழியாகும், ஒரு நேர்த்தியான துணை கொண்டு உங்களை அலங்கரிக்கவும், கூட்டத்தில் இருந்து தனித்து நிற்கவும். இந்த பகுதியில் உள்ள டாட்டூ மிகச் சிறியதாக இருப்பதன் மூலம் செயல்முறை வலி மிகவும் ஈடுசெய்யப்படுகிறது, மேலும் விண்ணப்ப செயல்முறை அதிக நேரம் எடுக்காது. எங்கள் அழகான வாசகர்கள் தங்கள் உடலின் இந்த குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு கவனம் செலுத்தி அதை அலங்கரிப்பது பற்றி சிந்திக்க பரிந்துரைக்கிறோம். நீங்கள் அதைப் பற்றி யோசித்தீர்களா? கருத்துகளில் எழுதுங்கள்!

6/10
வேதனையாகும்
9/10
அழகியல்
4/10
நடைமுறை

ஆண்களுக்கான கணுக்கால் பச்சை குத்தலின் புகைப்படம்

பெண்களுக்கான கணுக்கால் பச்சை குத்தலின் புகைப்படம்